Daglige informationer fra Tikøb Klub

Vi dokumenterer vores pædagogiske arbejde på Nembørn og facebook. Her tilstræber vi os på at gøre det med vores billeder. Vi sender ud hver uge hvad der skal ske til vores klubaftner både på Nembørn og facebook, og vi sender invitationer og opfordringer ud, når der er disse. Vi benytter os også af skoleintra, når vi inviterer til arrangementer, her ligger vi ikke billeder ud.

I klubben/hangaren hænger vi billeder op og beskrivelser af hvad vi laver baseret på læreplanerne.

Kontakt os

Præstegårdsvej 19A
3080, Tikøb

 

Telefon
SFO: 49 28 11 81
Klub: 49 28 11 79

 

Lederen
Telefon: 25 31 11 79
Mail: abr38@helsingor.dk