Vision og mission

Værdigrundlag med mission og vision er lavet i et samarbejde med personalet fra dagtilbud, sfo, klub og skole. Fællesbestyrrelsen for dagtilbud og skole har godkendt værdigrundlaget.

Mission

Vi er Helsingør Kommunes lille perle i form af en mindre folkeskole og dagtilbud beliggende i landlige, smukke og rolige omgivelser. Vi arbejder tæt sammen i lokalsamfundet som en åben skole og daginstitution i krydsfeltet mellem børn, forældre, erhvervsliv, foreninger og personale.

 Vi mener, det giver de bedste betingelser for at indfri vores mission: At skabe et forpligtende fællesskab i harmoni, hvor alle børn fra 0-14 år er trygge imens de lærer og udvikles. Det betyder, at vores børn skal opleve en tryg hverdag alt i mens de lærer, at lære og være.

Mission (Hvad er vi til for?)

 Vi er Helsingør Kommunes lille perle i form af en mindre folkeskole og dagtilbud beliggende i landlige, smukke og rolige omgivelser. Vi arbejder tæt sammen i lokalsamfundet som en åben skole og daginstitution i krydsfeltet mellem børn, forældre, erhvervsliv, foreninger og personale.

Vision

Vores vision er: ’at lade børnene slå rødder og få vinger i fremtidens sammenhængende dagtilbud og folkeskole`   

Det betyder, at vi bruger al vores energi på at modne børnene til fremtiden som kompetente uddannelsesparate unge med både indre ro og indsigt, samt udsyn og virketrang. Vores tværfaglige samarbejde mellem enhederne gør, at vi kan skabe dynamiske, dialogorienterede, sjove og sprogblomstrende læringsmiljøer. Vi mener bevægelse, motion og sund kost er nødvendige forudsætninger for et godt børneliv i både daginstitution og skole. Vi er derfor DGI certificerede både i dagtilbud og skole.

Vi er fast fokuserede på, at give vores børn kvalifikationer til det 21. århundredes udfordringer ved at udvikle deres evner inden for områderne kreativitet, samarbejde, kritisk tænkning og kommunikation. Vi tror på, at det giver børnene stor selvstændighed og mod på livet, med tilfredse, engagerede og aktive forældre.