Samarbejde

  • Vi er tilhængere af forældredemokratiet, så hos os vil vi gerne danne partnerskab med forældrene, hvor vi sammen kan sørge for barnets trivsel og udvikling. Vi har en etableret en fælles bestyrelse med repræsentation af forældre fra vuggestue til ældste klassetrin, som hos os er 6. klasse.

  • Sammen med forældrene skaber vi de bedste betingelser for vores liv og virke – hver dag. Som forælder kan du med 20 minutters læseleg hjemme måske undgå, at dit barn overhovedet skal lave lektier?

  • Vi giver rum og mulighed til at de bedste elever og talentfulde børn kan blive endnu bedre og børn med særlige behov får den hjælp de har brug for, men vi er ikke en specialskole eller daginstitution med særlige tilbud på specialområdet.

  • Hos os overlader forældrene ansvaret til de fagprofessionelle ved dagens begyndelse og bakker daginstitution og skolen op i deres virke, dag ud og dag ind.