Robusthed og ansvarlighed i tværfaglige miljøer

  • Vores størrelse og samarbejde på tværs af husene gør, at alle voksne kender børnene, allerede inden de kommer i 0. klasse. Det sikrer et helhedsbillede af børnenes trivsel og udvikling og giver de bedste betingelser for læring.

  • Arbejdsglæde og hjælpsomhed smitter. Det har stor indflydelse på vores lave sygefravær, som vi er stolte af. Det giver os mere tid med børnene.

  • Vi bygger broer – både på legepladsen og overgangene i barnets liv hos os. Derfor vil en erfaren pædagog altid være med i den første tid et nyt sted sammen med de nye voksne i barnets liv

  • Vi arbejder efter devisen ’at give vores børn rødder og vinger’ – det mener vi gør dem robuste til livets udfordringer, gennem udvikling af personlige, faglige og sociale kompetencer. Vi gør os umage hver dag for at tage ansvar og ejerskab til denne opgave gennem indlæringsaktiviteter i daginstitution og skoleliv.