Værdier

For at nå vores vision har vi aftalt en række adfærdsformer i vores arbejdsliv – vi kalder dem for vores værdier:

Værdier (Hvordan kan man se det i hverdagen?)

For at nå vores vision har vi aftalt en række adfærdsformer i vores arbejdsliv – vi kalder dem for vores værdier:

Robusthed og Ansvarlighed i tværfaglige miljøer

I vores logo er en bjørn – ROSA – som repræsenterer vores værdier og minder vores børn og voksne om at huske dem – R for Robusthed, O for Omsorg, S for samarbejde og A for Ansvarlighed 

Rosa er vores vartegn og beskytter. Rosa er vores ven og følgesvend i livet.

 

Robusthed og ansvarlighed i tværfaglige miljøer

 • Vores størrelse og samarbejde på tværs af husene gør, at alle voksne kender børnene, allerede inden de kommer i 0. klasse. Det sikrer et helhedsbillede af børnenes trivsel og udvikling og giver de bedste betingelser for læring.

 • Arbejdsglæde og hjælpsomhed smitter. Det har stor indflydelse på vores lave sygefravær, som vi er stolte af. Det giver os mere tid med børnene.

 • Vi bygger broer – både på legepladsen og overgangene i barnets liv hos os. Derfor vil en erfaren pædagog altid være med i den første tid et nyt sted sammen med de nye voksne i barnets liv

 • Vi arbejder efter devisen ’at give vores børn rødder og vinger’ – det mener vi gør dem robuste til livets udfordringer, gennem udvikling af personlige, faglige og sociale kompetencer. Vi gør os umage hver dag for at tage ansvar og ejerskab til denne opgave gennem indlæringsaktiviteter i daginstitution og skoleliv.   

Omsorg og respekt skal lyse i alle retninger

 • Hos os knytter barnet sig til de nærværende, opmærksomme og kærlige voksne, som over tid opbygger en fundamentalt tillidsbånd mellem voksen og barn. Vi mener, at tilliden skaber muligheder for at danne sociale relationer og venskaber med andre og er nøglen til  et sundt selvværd hos barnet.

 • Hos os læser, synger, danser og leger større skolebørn med de mindre børn i vuggestue og børnehave.

 • Hos os har små børn større elever som skolevenner. De hjælper og giver en hånd, hvor det er nødvendigt.

 • Hos os beder vi forældre om grundigt at overveje hvornår man fritager sit barn fra børnehave eller skole

 • Hos os forventer vi at barnets basale behov er tilfredsstillet – såvel de  fysiske (mad, hygiejne, tøj efter årstiden og søvn) såvel som  psykiske ( sikkerhed, stabilitet og frihed). Vi forventer, at barnet er velforberedt og kommer til tiden i daginstitution og skolen

 • Hos os ser vi børn som ligeværdige medmennesker, men de er ikke små voksne – vi giver dem tid til at lege, lære og være – derfor vægter vi den frie leg

Samarbejde

 • Vi er tilhængere af forældredemokratiet, så hos os vil vi gerne danne partnerskab med forældrene, hvor vi sammen kan sørge for barnets trivsel og udvikling. Vi har en etableret en fælles bestyrelse med repræsentation af forældre fra vuggestue til ældste klassetrin, som hos os er 6. klasse.

 • Sammen med forældrene skaber vi de bedste betingelser for vores liv og virke – hver dag. Som forælder kan du med 20 minutters læseleg hjemme måske undgå, at dit barn overhovedet skal lave lektier?

 • Vi giver rum og mulighed til at de bedste elever og talentfulde børn kan blive endnu bedre og børn med særlige behov får den hjælp de har brug for, men vi er ikke en specialskole eller daginstitution med særlige tilbud på specialområdet.

 • Hos os overlader forældrene ansvaret til de fagprofessionelle ved dagens begyndelse og bakker daginstitution og skolen op i deres virke, dag ud og dag ind.