Referat af bestyrelsesmøde, november 2016

 

 

 


Referat af bestyrelsesmøde for Tikøb Matriklen        Den 22.11.16 kl.18-20

 

 

1.   Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

Referatet godkendt

 

 

 

2.   Erfaringer fra Frist Lego League af lærer Kirsten Jørgensen

 

KJ informerede og fortalte om 5. klasses deltagelse i First Lego League

 

 

 

3.   Orientering:

- Formand (høringssvar, kommende møder, se bilag)

- Ledelse (info aften, status på partnerskab med ES)

              

 

Høringssvar: Bestyrelsen valgte, at sige pænt nej tak til madordningen for de 3 -5 årige.

Nyt mødetidspunkt til bestyrelsesmøder bliver kl. 17.30.

Der er afholdt info-aften for kommende 0. klasses forældre. 28 børn er tilknyttet vores skoledistrikt.

Samarbejde med ES: AB informerede om samarbejdet gik godt, vi oplever god sparring med ES´s ledelse og vi har fået tilknyttet en ledelseskonsulent.

Vi har haft to lærere tilknyttet ES´s udviklingsgrp. Og fremadrettet vil vi arbejde med vejlederrollerne.

I dagtilbuddet har der været pædagogisk tilsyn, dette spændte fint af.

Der har været afholdt 1. dialogmøde med forældre i vuggestue og børnehave.

Måske omfordeles tidsressourcer fra morgenåbning til aftenlukning.

 

 

4.   Budget:

-      Beslutning om sammenlægning af budgetområde 513 (skole) og 515 (dagtilbud) (bilag 1)

-      Budget for 2017 samt fordelingsprincip.

 

Beslutning om sammenlægning af budgetområderne 513 og 515 blev enstemmigt vedtaget af bestyrelsen.

Gennemgang af overslag over forbrug i budget 2016 og 2017. Budget 2017 bliver temmeligt stramt.

 

5.   Vores vision og bærende værdier

-      Godkendelse (bilag 2)

-      Videre arbejde med implementering og omsætning til praksis, som skal hænge i tråd med strategien fra DS.

 

 

Vision og bærende værdier for Tikøb Dagtilbud og Skole blev enstemmigt vedtaget af bestyrelsen

Hvem arbejder videre med implementering og omsætning i praksis? Personalerepræsentanterne undersøger baglandet.

 

6.   Revidering af eksisterende politikker

-      Trafik politik

-      Mobbe politik

 

 

Plan for arbejdet med skolens politikker kommer på næste møde.

 

7.   Evt.

 

 

Intet.

Deltagere: Annemette Nissen, Atija Brackovic, Camilla Høst, Jeanne Brammer, Jesper Stibolt, Kasper Søgård, Maria Andreasen, Marianne Spect, Patric Derkx, Peter Gottschalck, Peter Helth.

Fraværende: Betina Christensen, Bodil Olsen, Morten Westergaard, Ulla Twete.

 

Referent: Peter Gottschalck