Indkøring

Vi anbefaler altid, at forældrene kommer og besøger os inden de skriver deres børn i Tikøb Familiehus.

Når du har indskrevet dit barn får du/dit barn et velkomstbrev med lidt info og opfordring til at kontakte os.

Til den første møde afsætter vi altid en person, som regel barnets kontakt pædagog, og god tid. Her kan forældrene være nysgerrige og stille spørgsmål om vores praksis, og pædagogerne kan være nysgerrige på barnets vaner og daglige rytme, sådan at pædagogen kan danne et billede og gøre sig nogle overvejelser i forhold til barnets indkøring og modtagelse.

Som regel skal forældrene til denne møde aflevere overgangs skema (Den god overgang fra hjem til institution- LINK) samt vores skema om barnet (Hvad kan jeg lide?). Begge skema er sendt med velkomstbrev. Til den første møde vil vi også drøfte forventningerne til hinanden ( institution-forældrene, forældrene - institution ).

Der laves en plan over barnets indkøring, som kan vare fra 1-2 uger.

Til den første møde vil I modtage en huskeliste, hvad jeres børn skal have første dag i vuggestuen.

I barnets indkørings periode er det så vigtigt for os, at I som forældre er trykke og har tillid til os, derfor vægter vi den daglige kommunikation og information meget højt. Det, at I forældrene har tillid til os og er trykke når I afleverer barnet, kan barnet aflæse og fornemme, og det kan have en stor betydning for barnets tryghed og trivsel.

I denne perioden vil vi yderligere bruge de digitale media, hvor I vil modtage sms`er med billeder fra barnets dagligdag.